Haitian Folkloric Dance Workshop with Jean Appolon Expressions

Main content

Submitted by Anonymous on

Due to rain, the workshop will be held on Wednesday, September 14 from 3:30-4:30.

This all levels class begins with a complete warm-up that blends modern technique with Afro-Haitian styles of dance. Dancers will learn movements and rhythms of Haiti including but not limited to Yanvalou, Ibo, Kongo, Nago, and Petwo. This accessible dance class incorporates movements that are intricate and technical - yet loose and expressive at the same time.

This workshop is part of Welcoming Week 2022, an initiative from Welcoming America that bring together neighbors of all backgrounds to build strong connections and affirm the importance of welcoming and inclusive places in achieving collective prosperity.

For more information or questions, please contact:
Brigid Pigott, Literacy/Volunteer Coordinator
Email: bpigott@somervillema.gov
WhatsApp: +1 617.366.7684
Office: 617.623.5000 x.2935

Atelye pou Dans Folklorik Ayisyèn
mèkredi 14 SEPTANB
A 3:30-4:30

NAN EAST BRANCH LIBRARY LAWN
(KI NAN 115 BROADWAY)

Kou tout nivo sa pral komanse ak yon echofman ki genyen ladan l teknik modèn nan stil dans afro-Ayisyèn nan. Dansè yo pral aprann mouvman ak ritm Ayiti tankou Yanvalou, Ibo, Kongo, Nago, ak Petwo. Dans asesib sa enkopore mouvman ki konplike ak teknik men ki fasil e ki pèmèt ou eksprime w an menm tan.

Atelye sa fè pati Welcoming Week 2022, ki se yon inisyativ ki soti nan Welcoming America ki mennen tout vwazin nan tout orijin pou konstwi koneksyon solid epi afime enpòtans lè ou byen akeyi moun e plas pou ka fè mye e genyen plis pwosperite kolektiv.

Pou kesyon? Kontakte Brigid: nan bpigott@somervillema.gov oswa +1 617.366.7684 (pa WhatsApp)

Location: 
East Branch Lawn
Start Time: 
3:30 PM
End Time: 
4:30 PM

Footer content